Polskie strony poświęcone metodzie Feldenkraisa®:

www.metoda-feldenkraisa.pl

www.metodafeldenkraisa.org

Metoda Feldenkraisa® dla dzieci i niemowląt:

www.childspacenederland.nl

www.feldenkrais-shelhav.com/home_en.html

www.feldenkrais-nancy-aberle.ch

www.anatbanielmethod.com/children

Materiały źródłowe:

www.feldenkraisresources.com

www.achievingexcellence.com

Ulubione, zaprzyjaźnione strony poświęcone metodzie:

www.accordmobile.com

www.feldenkraislearning.com

www.idmouvements.com

www.mindinmotion-online.com

www.feldenkraismovimento.it