Studio Metody Feldenkraisa

Metoda Feldenkraisa

Metoda-Feldenkraisa-zdjęcie-główne

Metoda Feldenkraisa jest to łagodny sposób uczenia się odczuwania siebie w ruchu. Wnosi pogłębioną samoświadomość, świadomość tego jaki jestem i jak się poruszam. Podstawą lepszego rozumienia siebie i odczuwania jest uważność, łagodność i wyrozumiałość. Uczeń poznaje na nowo siebie jako zadziwiający mikrokosmos. Odkrywa swoje możliwości ruchowe, bawi się ruchem, eksploruje nowe sposoby przemieszczania poszczególnych partii ciała. 

Za uważną eksploracją ruchową idzie poluzowanie spiętych partii mięśniowych, głęboka relaksacja, uwolnienie oddechu w całym ciele. Uśpione partie mięśniowe, potrzebne nam do codziennego, swobodnego funkcjonowania zostają zaktywizowanie.

Praktykując Metodę Feldenkraisa stajemy się spokojniejsi, uważniejsi, przyjemniej nam się chodzi i wykonuje różne czynności życiowe. Zyskujemy większą elastyczność psycho-fizyczną. Uczymy się jak być tu i teraz. 

Wiele lat przed tym, jak potwierdzono naukowo, że połączenia neuronalne mogą się tworzyć do późnej starości, Moshe Feldenkrais stworzył Metodę potwierdzającą tezę o plastyczności mózgu, dla każdego, w każdym wieku i w różnorodnej kondycji. Feldenkrais wypracował sposób kontaktu nie z pacjentem, nie z jego ciałem jako obiektem, ale z systemem nerwowym. Dlatego powolność, łagodność i obecny, niemechaniczny dotyk na zajęciach indywidualnych stanowią fundament Metody Feldenkraisa.

Innowacyjność Metody polega na tym, że małe, niepozorne ruchy wykonywane w spowolnionym niemechanicznym tempie przynoszą zadziwiające efekty, całkiem nowe poczucie siebie w ciele i na zewnątrz, w interakcji z tym, co nas otacza.

„Ruch jest życiem. Życie jest procesem. Ulepsz jakość procesu, a polepszysz jakość samego życia” – napisał Moshe Feldenkrais.

Metoda-Feldenkraisa-cwiczenie-1
Metoda-Feldenkraisa-ćwiczenie-1