Studio Metody Feldenkraisa

O mnie

W 2012 roku ukończyłam 4-letnie Szkolenie Zawodowe Metody Feldenkraisa w Paryżu, ostatnie szkolenie prowadzone przez Myriam Pfeffer, jedną z pierwszych uczennic Moshego Feldenkraisa, należącej do grupy tzn. „13 apostołów”, trzynastu pierwszych uczniów wybranych przez Feldenkraisa. W 2013 roku ukończyłam 2-letnie Szkolenie Zawodowe Metody Child’Space prowadzone przez Chavę Shelhav w Amsterdamie. Dwukrotnie uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji Child’Space, w marcu 2016 roku w Tel Avivie, w czerwcu 2018 roku w Atenach. Regularnie biorę udział w Child’Space Academy, spotkaniach nauczycieli Child’Space z całego świata.

Od 2011 roku prowadzę regularne zajęcia grupowe Metody Feldenkraisa „Świadomość Poprzez Ruch” oraz od 2012 roku sesje indywidualne Metody Feldenkraisa „Integracji Funkcjonalnej”. Organizowałam jednodniowe i dwudniowe warsztaty Metody Feldenkraisa w Krakowie, Gdańsku, Białymstoku, Puławach, Gliwicach. Od roku 2013 prowadzę lekcje grupowe i indywidualne z rodzicami i niemowlętami oraz małymi dziećmi. Pracowałam z ludźmi różnych zawodów i pasji: z muzykami, aktorami, położnymi, fizjoterapeutami, joginami. 

Współpracowałam z Fundacją Pomagajmy Świadomie „jesioNowy Świat” prowadząc warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach. Brałam udział w VII Konferencji Psychoanaliza – Psychoterapia „Ciało-Język”. 

Współpracowałam z ARTzoną, Instytutem Świadomego Rodzicielstwa, Zatoką Jogi, MamuSpace. Pisałam artykuły dotyczące rozwoju ruchowego i sensorycznego niemowlęcia, które były publikowane na portalu „Dzieci są ważne”. 

Prowadziłam zajęcia Metody Feldenkraisa w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie od 2020 do 2023 roku.

Prywatnie jestem mamą czterech chłopców, zaciekawioną tematyką uczenia się, począwszy od niemowlęctwa aż po dalsze etapy rozwoju dziecka, jak również człowieka dorosłego. Feldenkrais mówił o swojej Metodzie, że uczy ona uczyć się. I ja nadal nie przestaję się uczyć, zarówno w mojej praktyce Metody Feldenkraisa, jak i w życiu codziennym.


Kamila Wołoszyn-Moroz